Loại bỏ các sự vụ hay thời gian xử lý các việc lặt vặt, các sự cố gây lãng phí thất thoát (nghẽn mail, spam, sự cố kỹ thuật, rủi ro về bảo mật, làm việc gián đoạn, giới hạn không gian làm việc) giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.