Thông báo mới khi nội dung trên Drive vi phạm chính sách chương trình lạm dụng

Tóm tắt khởi chạy nhanh:

Khi một tệp Google Drive được xác định là vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc chính sách chương trình của Google, tệp đó có thể bị hạn chế. Khi nó bị hạn chế, bạn có thể thấy một cờ bên cạnh tên tệp, bạn sẽ không thể chia sẻ nó và tệp của bạn sẽ không còn có thể truy cập công khai, ngay cả với những người có liên kết.

Lúc này, chủ sở hữu của mục trong Google Drive sẽ nhận được email thông báo cho họ về hành động đã thực hiện và thông báo cho họ về cách yêu cầu xem xét hạn chế nếu họ cho rằng đó là một sai lầm. Đối với các mục trong bộ nhớ dùng chung, người quản lý bộ nhớ dùng chung sẽ nhận được thông báo.

Điều này sẽ giúp đảm bảo chủ sở hữu của các mục trên Google Drive được thông báo đầy đủ về trạng thái nội dung của họ, đồng thời giúp đảm bảo rằng người dùng được bảo vệ khỏi nội dung lạm dụng.

Bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Nếu người dùng có tệp vi phạm chính sách của Drive, họ sẽ nhận được email có thông tin chi tiết và các hành động tiềm năng mà họ có thể thực hiện để yêu cầu xem xét.
Một email mẫu sẽ được gửi khi nội dung vi phạm các chính sách của Drive.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *