Ngăn những lời mời không mong muốn được thêm vào lịch của bạn

Workspace đã cải thiện cài đặt “Tự động thêm lời mời” để giúp ngăn những lời mời không mong muốn được thêm vào lịch của bạn. Bây giờ bạn có thể chọn:

Luôn có lời mời tự động được thêm vào

Chỉ để chúng tự động được thêm vào nếu bạn có RSVP trong lời mời tham gia sự kiện qua email.

Ai bị ảnh hưởng:

Người dùng cuối và nhà phát triển

Tại sao nó quan trọng:

Các điều khiển bổ sung này có thể giúp bạn quản lý lịch của mình với ít công việc thủ công hơn bằng cách đảm bảo các sự kiện không mong muốn không xuất hiện và bạn chỉ thấy những sự kiện quan trọng đối với mình.

Chi tiết bổ sung:

  • Nếu bạn chọn chỉ thêm sự kiện nếu bạn trả lời, bạn sẽ thấy một tùy chọn bổ sung để cho phép những người có quyền xem hoặc chỉnh sửa sự kiện của bạn xem tất cả lời mời.
  • Khi bạn thay đổi cài đặt, nó chỉ xác định xem các sự kiện trong tương lai có được thêm vào lịch của bạn hay không. Mọi sự kiện đã có trên lịch sẽ vẫn hiển thị trừ khi bạn xóa chúng.
  • Nếu bạn chọn chỉ thêm sự kiện khi bạn trả lời, bạn sẽ nhận được lời mời qua email cho tất cả các sự kiện, ngay cả khi người tổ chức chọn không gửi. Điều này sẽ giúp bạn tránh bỏ lỡ các sự kiện. Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các bản cập nhật, chỉ cho các lời mời.
    Chúng tôi đã chuyển tùy chọn thông báo (“Có, nhưng chỉ thông báo cho tôi nếu tôi đã trả lời Có hoặc Có thể”) vào phần thông báo để giúp bạn quản lý tốt hơn khi nhận được thông báo.

Bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này bằng cách đi tới Mở Lịch Google> Đi tới cài đặt> Cuộn đến cài đặt sự kiện> “Thêm lời mời vào lịch của tôi”.

khả dụng:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.
  • Khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *