Hệ thống Workspace của Google là hệ thống email tên miền tốt hàng đầu thế giới, kết hợp lịch làm việc, bộ docs, slide, cuộc họp, chat, hệ thống lưu trữ drive và nhiều tính năng tuyệt vời khác giúp gia tăng hiệu suất làm việc.