1. Dữ liệu chúng tôi nhận và thu thập
Khi quí khách xem, đọc, theo dõi rồi đi đến quyết định nhận tư vấn từ Oxygen.

1.1. Đăng ký để được tư vấn
Như một qui trình cần thiết cho quá trình tư vấn, chúng tôi cần các thông tin như: tên công ty, tên người đại diện (đang liên hệ chúng tôi), ngành nghề kinh doanh, nhu cầu cụ thể khi liên hệ, điện thoại, email để chúng tôi kết nối nhằm tư vấn cho quí khách.

1.2. Tiếp thị email
Chúng tôi thường không tiếp thị qua email, nhưng có trường hợp chúng tôi có thể gửi những thông báo, chính sách hay chương trình, hoặc sự kiện khuyến mãi với sự đồng ý của quí khách nhằm đảm bảo quyền lợi được mua sản phẩm, dịch vụ với ưu đãi tốt hơn, hoặc nhận thông báo có giá trị từ chúng tôi.

2. Sự đồng ý
Khi quí khách cung cấp thông tin cho chúng tôi, quí khách hiểu rằng việc cung cấp thông tin là để phục vụ cho việc tư vấn. Sau khi tư vấn, nếu quí khách có nhu cầu có thể tiến xa hơn bằng cách mua hay thuê dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Quí vị cũng đồng ý rằng:

Nếu chung tôi yêu cầu thông tin của quí khách vì lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ hỏi quí khách về sự đồng ý thông qua email. Qua email quí vị không đồng ý chỉ đơn giản là bấm hủy nhận thông tin từ chúng tôi.
Còn sau khi quí khách đồng ý nhận tin tiếp thị hay bản tin, quí khách đổi ý không muốn nhận. Đơn giản quí khách chỉ cần bấm vào nút ở cuối email, lần sau chúng tôi không thể gửi thông tin, sự kiện hay chính sách tiếp thị đến quí khách.
Nếu sau khi xử lý, quí khách vẫn thắc mắc có thể gọi 0902 666 984 để được hỗ trợ. Chúng tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác, chỉ trả lời câu hỏi về chính sách này, và cũng chỉ trả lời cho quí khách đã thật sự đăng ký tư vấn và đồng ý đăng ký tư vấn từ chúng tôi.

3. Tiết lộ thông tin
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quí khách nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy hoặc nếu quí khách vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

4. Hoạt động tư vấn trực tuyến
Trang web của chúng tôi chỉ tiếp nhận thông tin để liên hệ rồi tư vấn. Chúng tôi thực hiện tư vấn online qua các nền tảng hay mạng xã hội và mặc nhiên khi quí khách cung cấp thông tin là quí khách đồng ý với phương pháp tư vấn này.

5. Dịch vụ bên thứ ba
Có một số trường hợp chúng tôi cung cấp thông tin của quí khách cho bên thứ ba, và là trong trường hợp quí khách có nhu cầu với bên thứ ba, như hoạt động mua tên miền, cần phải cung cấp thông chủ sở hữu, mua email cho tên miền doanh nghiệp, hay phần mềm mà chúng tôi liên kết hợp tác cung cấp cho quí khách.

6. Bảo mật
Để bảo vệ thông tin cá nhân của quí khách, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các thực tiễn tốt nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Khi quí khách cung cấp cho chúng tôi thông tin của quí khách, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ bảo mật SSL để giúp tăng cường bảo mật và an toàn cho thông tin của quí khách.

7. Quyền thay đổi chính sách
Chúng tôi có quyền sửa các chính sách này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại trang chính sách thường xuyên. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng của chính sách này, chúng tôi cũng sẽ thông báo tại đây cho quí khách biết là chúng tôi có sự thay đổi.