Sau khi triển khai quí khách có thể yên tâm sử dụng và nhận được sự hỗ trợ từ Oxygen.